Poradenství v oblasti ochrany duševního vlastnictví

Pracovníci BIC Brno Vám rádi poskytnou základní informace v oblasti patentové ochrany průmyslového vlastnictví, ochranných známek, užitných vzorů, apod. Při složitějších případech spolupracujeme s patentovou a známkovou kanceláří, která pokrývá kvalifikací všechny technické obory a má dostatek zkušeností v oblasti ochrany práv průmyslového vlastnictví v kontextu podpory podnikání, inovací a uplatňování výsledků výzkumu a vývoje v praxi.