Nepřímá podpora výzkumu a vývoje

V České republice je výzkum a vývoj podporován přímo (dotace) a nepřímo (odčitatelná položka od základu daně). U nepřímé podpory musí poplatník prokázat, že se jedná o výzkum a vývoj (VaV). Podle platných zákonů a dalších dokumentů (NV, Pokynů MF, atd.) je však obtížné jednoznačně posoudit, zda se jedná o VaV, jaké činnosti sem patří a které jsou jen zakázkovou výrobou nebo inovací. Tuto situaci pomáhají řešit certifikované osoby, se vzděláním v oblasti posuzování projektů výzkumu a vývoje. Tým BIC Brno disponuje tímto certifikovaným poradcem, který je Vám v případě zájmu připraven poradit.

Od 1. ledna 2005 je možné uplatnit v České republice, obdobně jako v dalších zemích EU, odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Od základu daně z příjmu mohou poplatníci odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektu výzkumu a vývoje, které mají podobu experimentálních, teoretických, projekčních, konstrukčních prací, výpočtů, návrhu technologií, výroby funkčního vzorku nebo prototypu produktu nebo jeho části a na certifikaci výsledku dosažených prostřednictvím projektu výzkumu a vývoje. Na výzkum a vývoj je tedy v současné době možné využit jak přímé podpory formou dotací, tak nepřímé podpory formou uplatnění odčitatelné položky.