Inovační audit a poradenství

Inovační audit firmy odhalí silné a slabé stránky inovačního managementu. Inovační poradce BIC Brno nejprve provede úvodní posouzení inovačního potenciálu firmy (dle mezinárodní metodiky) a následně společně s vedením firmy vypracuje akční plán pro zvýšení inovačního potenciálu firmy, resp. zlepšení její inovační výkonnosti. Tato služba dále zahrnuje také pomoc při zpracování podnikatelských plánů či konzultace a asistenci při zpracování rozvojových plánů firmy.