Dotační poradenství

Dotační audit je prvním krokem k získání podpory z EU. Jedná se o komplexní službu, jejímž cílem je zmapování základních možností zisku finanční podpory a následné vyhledání vhodných dotačních titulů pro vaši firmu.

Sestavíme vám dotační profil mapující vaše možnosti čerpat dotace v oblasti rozvoje lidských zdrojů pomůžeme přizpůsobit váš dotační záměr aktuálním výzvám vyhledáme vám vhodné dotační zdroje pro konkrétní projekty.

Nabízené služby:

 • Posouzení možností spolufinancování rozvojových projektů z dotačních či jiných zdrojů
 • Pravidelný reporting o aktuálních dotačních možnostech připravený na míru dle požadavků klienta
 • Expertní posudky žádostí o spolufinancování
 • Hodnocení kvality výstupů projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů
 • Zajištění povinné publicity u projektů spolufinancovaných z dotačních zdrojů
 • Nepřímá podpora výzkumu, vývoje a inovací - daňové odpočty na VaV
 • Další způsoby financování - seed fond, business angels, venture kapitál

Poradenství je zaměřeno zejména na následující programy a druhy podpor:

 • Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)
 • Národní programy podpory výzkumu a vývoje (EUPRO, EUREKA, Eurostars 2, apod.)
 • Programy Technologické agentury ČR (Alfa, Epsilon, Beta, Omega, Centra kompetence)
 • Podpora účasti podniků v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje ( HORIZONT 2020)
 • Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OPVVV)
 • Operační program Zaměstnanost (OPZ)