Podpora spolupráce firem s výzkumem

Know-how společnosti a dlouholeté vazby na univerzity a výzkumné organizace tvoří znalostní základnu pro realizované inovační projekty. Úzké vztahy s vědeckými pracovníky jsou uplatňovány například prostřednictvím tzv. „Vědecké rady BIC Brno“, která je složena z významných vědeckých pracovníků univerzit a výzkumných ústavů. 

Nabízené služby:

  • Vyhledání vhodného výzkumného pracoviště pro spolupráci
  • Zprostředkování kontaktů mezi firmami a výzkumnými pracovišti
  • Vyhledání finančních zdrojů na tuto spolupráci
  • Asistence při přípravě projektů
  • Asistence při transferu znalostí a technologií z výzkumu do firem
  • Vyhledávání potenciálních zahraničních partnerů a zprostředkování kontaktů
  • Zprostředkování krátkodobých či dlouhodobých odborných stáží studentů ve firmách
  • a další služby dle individuálních potřeb firem

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:

Ing. Karel Kouřil, Ph.D., email: kouril@bicbrno.cz