Inovační vzdělávání

Nedílnou součástí našich služeb je organizace školení a vzdělávání. Zaměřujeme se především na oblast inovací a dalších témat, které s tímto fenoménem úzce souvisí, např. marketing VaV produktů či ochrana duševního vlastnictví. Za pomoci našich projektů se snažíme vytvářet komplexní vzdělávací programy, které pracovníky firem provedou celým procesem tvorby inovací v jejich firmách.

Vzdělávací program „Vzdělávání inovačních poradců“ - nově vytvořený modulární systém vzdělávání umožňuje kvalifikaci tzv. inovačních poradců z řad pracovníků firem, kteří by měli po jeho absolvování působit uvnitř firmy a podněcovat její inovační potenciál.

Vzdělávací program „Inovace do praxe“ – komplexní modulový vzdělávací kurz na bázi koučingu v pěti klíčových oblastech, které jsou nezbytné pro oblast inovací (Technology foresight, Financování inovací, Umění prodat inovace, Jak ochránit inovace a transfer technologií a komercializace).

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat:
Ing. Petr Majer, email: majer@bicbrno.cz