SPINNET

Cílem projektu "SPINNET" je vytvořit prostředí pro intenzivní spolupráci akademického a VaV sektoru s aplikační sférou. Tohoto bude dosaženo realizací projektu za pomoci vhodně zvolených partnerů v regionech NUTS2, kde je vždy partnerem vysoká škola a vědeckotechnický park (VTP). Tím bude zajištěna vazba na regiony, vznikne národní síť zainteresovaných subjektů s mnoha synergickými efekty s celostátním dopadem.

Generalizaci a bezproblémovou implementaci aktivit na národní úrovni zajistí SVTP ČR. V jednotlivých regionech identifikujeme uvnitř cílové skupiny vhodné studenty. Ty podpoříme stážemi ve VTP a inovačních firmách. Podnikaví studenti budou řešit inovativní záměry formou týmové práce pod dohledem zkušených konzultantů. Aktivity si kladou za cíl rozšířit povědomí cílové skupiny o důvodech a způsobech a standardních podmínkách spolupráce mezi akademickou a aplikační sférou a zároveň, poskytnout potřebné kompetence, know-how a motivaci ke spolupráci s aplikační sférou.

Klíčové aktivity projektu:
 • Preinkubace studentských inovativních podnikatelských záměrů
 • Stáže popularizátorů VaV a transfer zkušeností a znalostí
 • Stáže studentů formou stínování manažerů v inovačních firmách
 • Dlouhodobé stáže studentů ve vědeckotechnických parcích
 • Partnerství s aplikační sférou a portál spoluprace.org

Realizátor projektu: Společnost vědeckotechnických parků ČR

Partneři projektu:
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Technologické inovační centrum s.r.o.
 • Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání o.p.s.
 • Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
 • BIC Brno spol. s r.o.
 • Univerzita Hradec Králové
 • Mendelova univerzita v Brně
 • Univerzita Jana Evangelisty PURKYNĚ
 • Vědecko-technologický park Ostrava, a.s.
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích