RAPlus

Hlavním cílem projektu "RAPlus" je dosáhnout systematické spolupráce mezi Centrem dopravního výzkumu a zapojenými partnerskými subjekty. Partneři se rekrutují z řad oborových svazů (zapojení podnikatelského sektoru), výzkumných organizací (zapojení výzkumných pracovníků, vědců) a univerzit (zapojení studentů, akademických pracovníků).

Prostřednictvím konání společných diskuzních fór, oborových setkání a jiných seminářů dojde mezi zapojenými partnery a dalšími subjekty k přenosu know-how a zkušeností, dojde k propojení výzkumné, akademické a soukromé sféry a v neposlední řadě také ke zvýšení uplatnění CDV v aplikační sféře (růst komerčních zakázek).

Klíčové aktivity projektu:

 • Vybraní studenti a výzkumní pracovníci budou absolvovat zahraniční i tuzemské stáže a odborné praxe.
 • Konání kulatých stolů, workshopů s cílem identifikovat a iniciovat nové oblasti aplikovaného VaV v dopravě.
 • Školení soft aktivit, výuka odborné angličtiny a další doplňková školení (managerské dovednosti, odborná témata).
 • Webový portál sloužící pro navazování nových forem spolupráce včetně propagace projektu.
 • Vznik projektové kanceláře – podpora pro přípravu a řízení VaV projektů.

Očekávané přínosy projektu:

 • Možnost seberealizace a kariérního postupu u VaV pracovníků.
 • Zvýšení možnosti „smluvního výzkumu Lepší uplatnění studentů na trhu práce.
 • Růst odborné vzdělanosti, kvalifikace cílových skupin.
 • Možnost realizace navazujících projektů.

Realizátor projektu: Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

Partneři projektu:
 • Asociace výzkumných organizací (AVO)
 • BIC Brno spol. s.r.o.
 • Regionální hospodářská komora Brno
 • Svaz chemického průmyslu České republiky
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Univerzita Pardubice