PROINCOR

Projekt PROINCOR si klade za cíl posílit konkurenceschopnost malých a středních podniků díky podpoře jejich inovační výkonnosti v geografickém koridoru od Baltského ke Středozemnímu moři. Zaměřením na tento prostor přispěje tento projekt ke snižování ekonomických rozdílů mezi východními a západními regiony a zeměmi podél bývalé železné opony.

Projekt je založen na proaktivním přístupu, který zahrnuje návštěvy inovačních poradců v asi 500 malých a středních podnicích. Inovační poradci budou k posouzení aktuální inovační výkonnosti malých a středních podniků používat mezinárodně používané postupy a s využitím společného průvodce pro inovační audit budou zdarma (v režimu de-minimis) provádět inovační audity.

Inovační audit stanoví silné a slabé stránky inovačního managementu. Inovační poradce společně s vedením firmy vypracuje akční plán pro zvýšení inovačního potenciálu, resp. zlepšení inovační výkonnosti. V případě potřeby budou osloveni další regionální partneři, např. z oblasti výzkumu a transferu technologií, aby pomohli nastartovat rozvojové projekty na podporu produktových a procesních inovací. Na počátku projektu budou inovační poradci vyškoleni vynikajícími evropskými odborníky.

Kromě pravidelných setkání skupiny inovačních poradců vytvoří partneři projektu on-line monitorovací systém pro podporu zkvalitnění meziregionální a mezinárodní komunikace a spolupráce. Inovační proces probíhá hlavně prostřednictvím interakce podniků a institucí na místní a regionální úrovni. Nicméně PROINCOR využije všechny dostupné informace o inovačních potřebách a příležitostech z pohledu malých a středních podniků k zintenzivnění technické spolupráce mezi jednotlivými aktéry v oblasti inovací v Baltsko-Jadranském koridoru.

Výstupy projektu PROINCOR budou viditelné ve firmách, které zlepšily svůj inovační management, mají vyškolené manažery a zaměstnance, zahájily projekty na rozvoj výroby a procesů, včetně přípravy investic a nově založené mezinárodní spolupráce. Sdružení projektových partnerů PROINCOR má zájem pokračovat ve spolupráci s inovačními poradci i po skončení projektu. Dopad projektu PROINCOR bude podrobně analyzován. Z této analýzy vyjdou doporučení a návrhy pro zlepšení současné inovační politiky s důrazem na posílení podpory inovací malých a středních podniků v Baltsko-Jadranském koridoru.

Partneři projektu:

  • Technologie- und Gründerzentrum Bautzen GmbH
  • Business and Innovation Centre Frankfurt(Oder) Ltd.
  • Adam Mickiewicz University Foundation, Poznan Science and Technology Park
  • Regional Development Agency - ARLEG S.A.
  • BIC innovation, legal corporation pool
  • Styrian Business Promotion Agency SFG
  • Chamber of Commerce and Industry of Hajdú-Bihar County
  • Technology Park Ljubljana Ltd.
  • BIC Incubatori FVG SPA
  • Agency of Regional Development