OKO Novatech "Česká věda do světa"

Čeští vědci by mohli získat mnohem více finančních prostředků na svůj výzkum. Musejí však zvýšit svou aktivitu a úspěšnost při získávání grantů z mezinárodních dotačních programů zaměřených na výzkum a vývoj. Jedná se především o tzv. rámcové programy EU. Aktivita Čechů v tom posledním, 7. Rámcovém programu, byla totiž podprůměrná. Instituce a organizace v ČR obecně vyvíjejí malou aktivitu při přípravě návrhů projektů do mezinárodních programů. Příčin tohoto stavu je více, především nedostatek zkušeností, tvrdá konkurence, nedostatečná podpora výzkumných týmů, nízká motivace či orientace výzkumných týmů na jiné druhy podpory.
 
Význam mezinárodní spolupráce je pro rozvoj české vědy přitom zásadní. Jsou to především cenné zkušenosti spolupráce s předními evropskými výzkumnými pracovišti, ale i průmyslovými vývojovými laboratořemi velkých firem. Mezinárodní programy tak poskytují českým vědcům nejen zcela výjimečnou možnost účasti ve velkých projektech s celoevropským významem, ale nepochybně znamenají i významnou finanční podporu výzkumných aktivit zdejších organizací. Tato možnost je ještě umocněna začátkem nového programovacího období, kdy v novém rámcovém programu „HORIZONT 2020“ je k dispozici přes 77 miliard eur.
 
Zlepšit tento stav se snaží nový projekt s heslem „Česká věda do světa“, jehož realizátorem je Podnikatelské a inovační centrum BIC Brno. Cílem projektu je podpořit aktivní účast českých výzkumných týmů v mezinárodních projektech výzkumu a vývoje. Pomoci by tomu měla především inovativní infrastruktura projektu a rovněž komunikační strategie využívající moderních komunikačních kanálů.

Úkolem projektu „OKO Novatech“ je rozšířit, inovovat a organizovat infrastrukturu, která poskytne vědeckým pracovníkům a odborné veřejnosti potřebnou podporu a informace o možnostech a způsobech spolupráce na výzkumných projektech realizovaných v oblasti evropského výzkumného prostoru, a také pomůže s lepší orientací, především v novém rámcovém programu „HORIZONT 2020“.

V rámci projektu vznikla „Vědecká rada“ složená z 33 vážených akademických osobností a současně zástupců výzkumných ústavů a institucí. Tato Rada funguje jako platforma pro neformální výměnu poznatků a informací, poskytuje poradenství pro správné zařazení projektů vědeckých pracovišť, bude funguje jako diskusní fórum pro predikci směrů vývoje technologií a také hledá možnosti propojení výzkumu s potřebami praxe.

Aktivity českých výzkumných týmů jsou v rámci projektu dále podpořeny asistencí a poradenstvím, odbornými workshopy a konferencemi, sdílením zkušeností a osvědčených postupů, PR aktivitami, a trochu netradičně také prostřednictvím informačních sociálních sítí (Facebook, Twitter, Linkedin, apod.).

Více o projektu a jeho aktivitách naleznete na webových stránkách www.ceskavedadosveta.cz .

Spolupracující subjekty v rámci projektu:

  • Technologické centrum Akademie věd České republiky
  • Technologická agentura České republiky
  • agentura CzechInvest
  • Asociace výzkumných organizací
  • Společnost vědeckotechnických parků ČR
  • Krajská hospodářská komora jižní Moravy