Reference

„Krajská hospodářská komora jižní Moravy úzce spolupracuje s BIC Brno v oblasti inovačního poradenství pro podnikatele. Konzultace a rady zkušených odborníků z BIC Brno nám pomáhají při naplňování záměrů v oblasti vědy a výzkumu s dopadem na budování vědeckotechnických parků, které jsou příležitostí pro firmy s inovačním potenciálem. Tato naše spolupráce nám také umožňuje snadnější přístup k uvedenému spektru inovativních firem.“

Mgr. Petr Kostík

ředitel Krajské hospodářské komory jižní Moravy
www.khkjm.cz

„S firmou BIC Brno, spol. s r.o. spolupracujeme již od roku 2000. Na firmě oceňujeme především její zkušenosti z projektového řízení a potenciál v oblasti transferu technologií.“

RNDr. Karel Kosař, CSc.

ředitel a místopředseda představenstva Výzkumného ústavu pivovarského a sladařského, a.s.
www.beerresearch.cz

"Mám osobní, velmi dobrou zkušenost s kvalitou poradenské  činnosti pracovníků BIC Brno. Naše firma OTRUSINA, s.r.o. využívá BIC Brno především při zavádění a realizaci  inovací  do firmy. Tato spolupráce je potom příčinou toho, že se nám permanentně daří navyšovat náš firemní inovační potenciál."

Josef Otrusina

ředitel a jednatel Otrusina s.r.o.

„S Podnikatelským a inovačním centrem BIC Brno spolupracujeme na projektech v oblasti inovací a transferu technologií. Jejich profesionální přístup a letité zkušenosti s přípravou a administrací inovačních projektů jsou pro naši firmu velkým přínosem.“

Ing. Antonín Machala

ředitel a jednatel ALTECH, spol. s r.o.

„Dlouhodobá spolupráce s BIC Brno nám přináší především dobré vazby na vědecká pracoviště, která nám pomáhají při řešení nových vývojových a výrobních programů. Poradenství a konzultace s pracovníky BIC Brno v oblasti přípravy a realizace inovačních projektů nám přineslo významné inovační výsledky v rozvoji naší firmy.“

Ing. Bohumil Mareš, CSc

člen představenstva LEAR a.s.
www.lear.cz

„Spolupráce s BIC Brno a její „Vědeckou radou“ pro nás byla významná hlavně při navazování a rozvoji vazeb s výzkumnými pracovišti, zejména potom s ústavy Vysokého učení technického v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Tato pomoc měla vliv na zlepšení technologie výroby a materiálního zázemí našich výrobků. Nejvíce bych však na spolupráci s BIC Brno ocenil solidní a korektní jednání na základech fair play.“

RNDr. Jan Krejčí, PhD.

ředitel BVT Technologies a.s.
www.bvt.cz