Kdo jsme

BIC Brno je podnikatelské a inovační centrum, které vzniklo v roce 1991 jako součást evropské sítě podnikatelských a inovačních center EBN (European Business and Innovation Centre Network), jejímž cílem je podpora inovací a jejich zavádění do praxe.

Za dobu své existence jsme navázali spolupráci s více než 500 inovativními firmami a řadou vědeckých pracovišť a výzkumných institucích v ČR i zahraničí. Svou činností a aktivitami v oblasti „Transferu technologií“ vytváříme spojovací můstek mezi výzkumnými institucemi a průmyslovými podniky a podporujeme tím přenos inovací do praxe. 

Soustavně se také věnujeme výzkumu celého procesu přenosu výsledků VaV do praxe, čímž se snažíme o zvyšování konkurenceschopnosti českých podniků a výzkumných pracovišť.

Hlavní činností BIC Brno je aktivní podpora firem, které se zabývají výzkumem, vývojem a inovacemi. Těm nabízíme poradenství, spolupráci v oblasti financování, speciálního vzdělávání či transferu technologií. Pomáháme jim ve vyhledávání partnerů pro realizaci inovačních projektů a navázání spolupráce s vědeckými pracovišti na národní i mezinárodní úrovni. 

Spolupráce s BIC Brno firmám přináší:

  • Aktuální informace o zajímavých akcích a novinkách ze světa výzkumu, vývoje a inovací
  • Asistenci a poradenství k rozvojovým a inovačním záměrům firem
  • Financování podnikatelských záměrů a inovativních nápadů z dotačních i jiných zdrojů
  • Využití nepřímé podpory výzkumu a vývoje pro rozvoj firmy
  • Organizaci partnerství firem s vysokými školami a institucemi výzkumu a vývoje
  • Vyhledávání partnerů do projektových konsorcií
  • Inovační vzdělávání pracovníků firem