BIC Brno je členem

Asociace výzkumných organizací (AVO)

www.avo.cz

AVO prosazuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje více než 7,5 tisíce lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů a mimo sektor Akademie věd a vysokých škol.

Svaz průmyslu a dopravy ČR

www.spcr.cz

je nestátní dobrovolnou nepolitickou organizací, sdružující zaměstnavatele a podnikatele v České republice. Jeho posláním je ovlivňovat hospodářskou a sociální politiku vlády České republiky s cílem vytvářet optimální podmínky pro dynamický rozvoj podnikání v ČR a hájit společné zájmy svých členů

Společnost vědeckotechnických parků ČR

www.svtp.cz

Společnost vědeckotechnických parků ČR                                   
SVTP je sdružení, jehož hlavní činností je příprava a provoz vědecko-technických parků a center v ČR, spolupráce s vědecko-výzkumnými pracovišti, regionální rozvoj, aktivní politika zaměstnanosti, zakládání inovačních firem, transfer technologií, výchova k inovačnímu podnikání a spolupráce se zahraničními partnery.

Krajská hospodářská komora jižní Moravy

www.khkjm.cz

KHK JM je zájmové sdružení komor z jednotlivých okresů Jihomoravského kraje. Hájí zájmy svých členů. Je integrální součástí ekonomického života Jihomoravského kraje České republiky. Klade si za cíl podporovat a realizovat potřeby svých členů ve vztahu k podnikatelským subjektům a veřejné správě na úrovni kraje.

Inovace v dopravě, občanské sdružení

www.inovacevdoprave.cz

Občanské sdružení Inovace v dopravě vzniklo v roce 2009. Úkolem sdružení je všestranný rozvoj podnikání v oboru dopravy a zavádění inovací z oblasti rozvoje nových technologií.