Všechny aktuality

„Norské fondy“ - příležitost pro český výzkum | 22.05.2013

Výzkumné organizace a malé a střední podniky budou moci již od podzimu čerpat nemalé prostředky z Norských fondů (téměř 350 mil Kč). Jednotlivé projekty, zaměřené na zdraví, životní prostředí, sociální a humanitní vědy, budou podpořeny částkou až 25 mil Kč.

CzechEkoSystem vyhlásil druhou výzvu | 05.04.2013

Projekt CzechEkoSystem, jehož cílem je připravit začínající podnikatele na případný vstup rizikového kapitálu, začne od 2.4.2013 přijímat další žádosti o poskytnutí podpory. Po první výzvě, vyhlášené v květnu r. 2012, se realizace projektu na několik měsíců pozastavila z důvodů nejasností při zadávání veřejných zakázek. Po auditu a kontrole byly sporné zakázky zrušeny a opakovaně vyhlášeny. Projekt tak může pokračovat druhou výzvou.

Inovace (OPPI) – poslední výzva vyhlášena | 22.02.2013

Cílem programu je prostřednictvím dotací určených na realizaci vybraných inovačních projektů stimulovat růst inovačního potenciálu podnikatelského sektoru.

Odečtěte si váš VaV od základu daně!!! | 10.01.2013

V České republice je výzkum a vývoj podporován přímo (dotace) a nepřímo (odčitatelná položka od základu daně). Od roku 2005 je možné uplatnit v České republice, obdobně jako v dalších zemích EU, odčitatelnou položku na výzkum a vývoj. Prakticky to znamená, že od základu daně z příjmu si můžete odečíst 100 % výdajů vynaložených při realizaci projektů výzkumu a vývoje.

Inovační audit ZDARMA | 17.10.2012

V rámci realizovaného projektu „PROINCOR“ Vám nabízíme zpracování tzv. Inovačního auditu.

Tisková zpráva z konference „VĚDA A VÝZKUM PRO INOVACE“ | 09.05.2012

Dne 5. září 2012 se v prostorách rektorátu Vysokého učení technického v Brně uskutečnila konference s názvem „Věda a výzkum pro inovace“. Tato konference je součástí projektu MŠMT EUPRO - OK08003 „OKO pro výzkum nových technologií“. Cílem akce bylo především zhodnotit přínos a zkušenosti, které tento projekt přinesl. Konference se zúčastnila řada významných profesorů, zástupci Ministerstva školství, Technologického centra AV ČR, ale také zástupci firem, kteří na projektu participovali. Na akci byly představeny také některé projekty, které jsou realizovány právě díky spolupráci a podpoře v rámci tohoto projektu.

Kurz „Vzdělávání inovačních poradců“ otevře již třetí běh | 06.05.2012

V současnosti probíhá nábor do již třetí skupiny účastníků vzdělávacího kurzu „Vzdělávání inovačních poradců“, který se realizuje v rámci stejnojmenného projektu. Přihlásit se mohou všichni zájemci z řad zástupců firem, kteří mají zájem dlouhodobě pracovat na rozvoji inovací a inovačních procesů u nich ve firmě.

Zobrazeny výsledky 71-77 (z 77)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 >  >|

Přílohy ke stažení pro účastníky

Přílohy ke stažení jsou dostupné pouze po přihlášení